Spokojna i bezpieczna podróż - liczą na nią zarówno każdy pasażerowie, jak i przedstawiciele firmy transportowej. Niestety jednak nie zawsze wszystko odbywa się w sielankowej atmosferze. W przypadku problemów na pewno warto domagać się odpowiedniej rekompensaty za poniesione straty czy niewywiązanie się z umowy którejś ze stron.

Co jednak bardzo ważne, nie każda niedogodność czy problem wynikły w trakcie jazdy jest podstawą do złożenia skutecznej reklamacji. Dlatego też w tym artykule podpowiadamy, jakie prawa w tym zakresie przysługują podróżnemu i przedsiębiorstwu świadczącemu usługi autokarowe. Przeczytaj nasz tekst i dowiedz się, kiedy możesz liczyć na zadośćuczynienie!

Kiedy pasażer może złożyć skargę na przewoźnika?

Omawiany temat warto zacząć od przedstawienia praw osób podróżujących autokarami. Co bardzo ważne, rozróżnić należy dwie sytuacje. Pierwszą z nich są przewozy stałe - czyli realizowane zgodnie z rozkładem jazdy. W ich przypadku potwierdzeniem zawarcia umowy jest z reguły po prostu bilet. Upoważnia on do odbycia podróży w określonym terminie i według znanego harmonogramu, których zakłócenie jest najczęstszą przyczyną składania skarg. Druga możliwość to podróże okazjonalne - czyli z reguły odbywające się wynajętym pojazdem. Prawa pasażerów są w tym przypadku określone umową między przewoźnikiem a organizatorem wyjazdu. Sprawia to, że najczęściej roszczenia wobec firmy realizującej usługi autokarowe wysuwa najemca. Co jednak ważne, nie ogranicza to możliwości dochodzenia swoich praw przez poszczególne osoby - w sytuacji, gdy to one są bezpośrednio poszkodowane.

Czy przewoźnik może złożyć skargę na pasażera?

Co jasne, o swoje prawa może walczyć także firma transportowa. Wbrew pozorom, sytuacje tego typu wcale nie są rzadkie i na ogół wiążą się z niewłaściwym zachowaniem podróżnych. I w tym przypadku skarżyć można zarówno konkretną osobę, jak i organizatora podróży. W praktyce też częściej wykorzystywana jest ta druga opcja, gdyż ułatwia ona dochodzenie ewentualnego odszkodowania. Konkretne działania zależą jednak w takiej sytuacji od rodzaju przejazdu czy też zapisów zawartych w umowie wynajmu autokaru.

Co może być przedmiotem skargi?

A jakie sytuacje mogą być powodem do złożenia reklamacji? W przypadku pasażera najczęściej są one związane z:

  • opóźnieniem przyjazdu lub też zbyt wczesnym wyruszeniem w trasę,
  • niedotarciem do miejsca docelowego,
  • poważnymi zastrzeżeniami odnośnie do warunków przejazdu.

Oczywiście przyczyny problemów w trasie mogą być różne i na odszkodowanie można liczyć tylko wówczas, gdy wynikają one z zaniedbań przewoźnika. Z kolei firmy transportowe na ogół składają skargi związane z:

  • uszkodzeniami pojazdu lub jego wnętrza przez pasażerów,
  • nieprzestrzeganiem regulaminu przewozu,
  • spowodowaniem przymusowego postoju autokaru.

W tym miejscu trzeba też podkreślić, że nie ma jednoznacznie określonego zakresu sytuacji, w przypadku których można żądać rekompensaty. Dlatego też, jeśli uznamy, że nasze prawa zostały naruszone, to z pewnością warto na to zwrócić uwagę.

Wynajem autokaru

Jak uniknąć skargi?

Możliwości rozwiązywania konfliktów pomiędzy przewoźnikiem a pasażerami jest kilka. Z pewnością jednak zawsze warto działać tak, by po prostu nie dochodziło do takich sytuacji. Co przy tym jasne, nie zawsze jest to możliwe, a niektóre reklamacje mogą też wynikać ze złej woli. Jednak na pewno warto się starać, by minimalizować ewentualne ryzyko. Sposobem na to jest oczywiście skrupulatne trzymanie się zapisów podpisanej umowy. Z punktu widzenia podróżnego kluczowe jest z kolei unikanie sytuacji niebezpiecznych i przede wszystkim - wybieranie przewoźników oferujących usługi wysokiej jakości. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna, gdyż niestety żądanie rekompensaty nie wymaże negatywnych wspomnień, straty czasu i innych nieprzyjemności.

Temat skarg i reklamacji za utrudnienia w podróży jest niestety bardzo szeroki i każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Co więcej, czasem też w przypadku niewielkich problemów zarówno pasażerowie, jak i przewoźnik starają się znaleźć rozwiązanie kompromisowe, bez nadawania ich oficjalnego biegu. Podejście takie nie powinno jednak mieć miejsca w przypadku poważnych uchybień - gdyż puszczanie ich płazem jest nie tylko szkodą dla osoby czy firmy, ale też tworzy przekonanie o bezkarności drugiej strony. Dlatego też, jeśli wynajęty autokar miał wyjechać do Warszawy o 10:00, a pojawił się z kilku godzinnym opóźnieniem bez żadnej przyczyny, to z całą pewnością żądanie odpowiedniej rekompensaty jest Twoim obowiązkiem!